-10%

Съвременно право 4/2017

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

Слово на декана на Юридическия факултет в Софийския университет „Св. Климент Охридски" проф. д-р Сашо Пенов на тържественото събрание по случай 125-годишнината на факултета (Статия 1)

СТАТИИ

Румен Марков - Някои доводи в подкрепа на тълкувателно решение № 1 от 2017 г. на ОСНК на ВКС (чл. 78а, ал. 7 във вр. с чл. 325, ал. 1 НК) (Статия 2)

Светослав Иванов - Приложно поле на воденето на чужда работа без възлагане според българското облигационно право (Статия 3)

ДИСКУСИИ

Ралица Димитрова - Относно необходимостта от доразвиване на корпоративната отговорност за престъпление в България (Статия 4)

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Николай Колев - Правото на съдружниците в ООД за свикване на общо събрание на съдружниците - проблеми и възможни решения (Статия 5)

Борислав Цеков - Съвременни конституционни модели на държавно-църковни отношения (Статия 6)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Андрей Александров - Кръгла маса „Свободното движение на работна сила- българското право и правото на ЕС" (Статия 7)

АВТОРИТЕ В БРОЯ

СЪДЪРЖАНИЕ НА СПИСАНИЕ „СЪВРЕМЕННО  ПРАВО“ ЗА 2017 Г.