-10%
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Симона Велева – Права и задължения, свързани с изразяването в търговската сфера – същност, особености и проявления (Статия 1)

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Силвана Ангеловска – Европейската перспектива за криптовалутите и блокчейн технологиите (Статия 2)

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Ганета Минкова – Погасяване на финансови задължения чрез опрощаване (Статия 3)

ДИСКУСИИ

Андрей Александров – За някои проблемни въпроси на синдикалните организации и синдикализма в България (Статия 4)

Златимир Орсов – За системата и структурата на българското вещно право (Статия 5)

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Ариана Мучай, Шкелгим Дзека – Mотивите, които карат жените в албанското общество да реагират с форми на насилие (Статия 6)

МЛАДИ АВТОРИ

Радослав Цветков – Договорът за възлагане на управление на социални услуги (Статия 7)

Цвета Попова – Установяване на осигурителен стаж с официално събирани данни (Статия 8)

НАУЧЕН ЖИВОТ

Албена Великова-Стоянова – Кръгла маса: „Ролята на тълкувателната практика на върховните съдилища по трудови и осигурителни правоотношения“ (Статия 9)