-10%

Съвременно право 4/2018

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Елизавета Александровна Фролова – Плурализмът на разбиранията за правото: из историята на политико-правната мисъл (Статия 1)

Дарина Павлова – Изпълнителното деяние „длъжностно присвояване“ (Статия 2)

Мирослав Овчаров – Спорт, спортно право и престъпления против спорта (Статия 3)

ДИСКУСИИ

Георги Пенчев – Екологичното право като отрасъл на правото на Република България (Статия 4)

Мария Минчева – Каква е ролята на работодателя при реализиране на особената закрила от държавата на жените майки (Статия 5)

Петър Петров – Два довода в подкрепа на теорията за небрежността като обективен стандарт в деликтното право (Статия 6)

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Ралица Димитрова – Значение на програмите за съответствие при реализиране на отговорността на юридическите лица за престъпление (Статия 7)

НАУЧЕН ЖИВОТ

Валентин Георгиев – Правните принципи в правната теория (Статия 8)

Ивайло Стайков – Ценно научно изследване относно медиацията в българския граждански процес (Статия 9)

СЪДЪРЖАНИЕ НА СЪВРЕМЕННО ПРАВО ЗА 2018 Г.