-10%

Съвременно право 2/2018

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Ивайло Стайков – Трудовоправно значение на подаването на оставка (Статия 1)

Васил Петров – Кадуциране на актове на разпореждане на сънаследник с отделен предмет от наследството преди делбата (чл. 76 ЗН) (Статия 2)

Пламен Панайотов – Престъпно извършване на финансови сделки и платежни услуги (чл. 252, ал. 1 НК) (Статия 3)

МЛАДИ АВТОРИ

Георги Гочев – Историческо развитие на понятието за професионална болест (Статия 4)

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Алиш Касумов, Рашад Мамедов – Проблеми на определянето на легално понятие „изпитване при приемането на работа“ и неговото значение в съвременното трудово право (Статия 5)

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Милен Велушев – Играе ли честно държавата? Анализ на предизвестената смърт на „Корпоративна търговска банка“ АД и последствията от нея (Статия 6)

НАУЧЕН ЖИВОТ

Иван Русчев – Слово за проф. Огнян Герджиков по случай неговото сбогуване с университета – 2 юни 2018 г. (Статия 7)