-10%

Съвременно право 3/2018

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Емилия Димитрова – Понятието „пазарна сила“ в концепцията за господстващото положение в чл. 102 ДФЕС и чл. 20 ЗЗК (Статия 1)

Златимир Орсов – Поредни промени в правилата за сключване и вписване на договорите за наем и за аренда на земеделска земя (Статия 2)

Георги Митов – Определенията по чл. 306, ал. 1, т. 1–3 НПК (Статия 3)

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Александър Цеков – Непряката конституционна жалба във френското конституционно правосъдие (Анализ в контекста на промените в конституционното правосъдие във Франция в рамките на Петата република) (Статия 4)

ДИСКУСИИ

Александра Цветкова – Изоставеното електронно правосъдие (Статия 5)