-10%

Съвременно право 1/2021

6,30 лв.
7,00 лв.
+

СТАТИИ

Васил Пандов – Актуални проблеми на уредбата на договорите за международен въздушен превоз на пътници и багаж

Андрей Александров – Отново за съдбата на трудовото или служебното правоотношение при невъзможност за достъп до класифицирана информация

ДИСКУСИИ

Мирослав Овчаров – По въпроса за абсолютната неизбежна отбрана

МЛАДИ АВТОРИ

Александра Вълчева – Закрила на правата на интелектуалната собственост в международното право и правото на Европейския съюз

СТАТИИ

Васил Пандов – Актуални проблеми на уредбата на договорите за международен въздушен превоз на пътници и багаж

Андрей Александров – Отново за съдбата на трудовото или служебното правоотношение при невъзможност за достъп до класифицирана информация

ДИСКУСИИ

Мирослав Овчаров – По въпроса за абсолютната неизбежна отбрана

МЛАДИ АВТОРИ

Александра Вълчева – Закрила на правата на интелектуалната собственост в международното право и правото на Европейския съюз