-10%

Съвременно право 3/2021

6,30 лв.
7,00 лв.
+

Статии

Петър Петров – Отговорността за нарушения на права на интелектуална собственост не е проява на общия принцип на непозволеното увреждане по чл. 45 ЗЗД

Дискусии

Васил Петров – Кой е българин и как се доказва български произход

Иван Георгиев – Осъществяване на процесуалното представителство единствено от адвокати и осъществяване на задължителна адвокатска защита по граждански дела

Усъвършенстване на законодателството

Ненко Салчев – Актуални предизвикателства пред правната уредба на работното време

Млади автори

Кристина Митева – Исковете по чл. 109 и чл. 108 ЗС – приложно поле и предмет, вписване

Статии

Петър Петров – Отговорността за нарушения на права на интелектуална собственост не е проява на общия принцип на непозволеното увреждане по чл. 45 ЗЗД

Дискусии

Васил Петров – Кой е българин и как се доказва български произход

Иван Георгиев – Осъществяване на процесуалното представителство единствено от адвокати и осъществяване на задължителна адвокатска защита по граждански дела

Усъвършенстване на законодателството

Ненко Салчев – Актуални предизвикателства пред правната уредба на работното време

Млади автори

Кристина Митева – Исковете по чл. 109 и чл. 108 ЗС – приложно поле и предмет, вписване