-10%

Съвременно право 4/2021

6,30 лв.
7,00 лв.
+

СТАТИИ

Веселина Манева – Пародията в авторскоправната теория и практика

Ана Лазарова – Преодоляване на действието на изключенията от авторското право по договорен път

Ирина Богданова – Страни по правоотношението, възникнало от неоснователно обогатяване по чл. 59 ЗЗД

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Ивайло Костов – За правомощията на съда при определянето по справедливост на размера на обезщетението за неимуществени вреди

МЛАДИ АВТОРИ

Мирена Пенчева – Обмен на лични данни в областта на наказателноправното сътрудничество с Обединеното кралство след Брекзит

IN MEMORIAM

Венцислав Л. Петров – Сто години от рождението на доц. д-р Емил Георгиев (12.10.1921 – 10.01.2019)

СЪДЪРЖАНИЕ НА СПИСАНИЕ „СЪВРЕМЕННО ПРАВО“ ЗА 2021 ГОДИНА