-10%

Съвременно право 2/2016

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Борислав Цеков - Конституционният институт на извънредното положение и международните стандарти (Статия 1)

Николай Николов - Общия състав за конфликт на интереси съгласно чл. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и новите моменти на прилагането му (Статия 2)

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Николай Доманов - Ефекти на оттеглянето на държава членка на Европейския съюз (Статия 3)

ДИСКУСИИ

Емил Мингов - За правната същност на общите основания за прекратяване на трудовия договор (Статия 4)

ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Методи Марков - Преглед на по-новата съдебна практика по чл. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди за периода 2011–2016 г. (Статия 5)

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Ганета Минкова - Законова уредба на научните изследвания и иновациите в България (Статия 6)