Съвременно право 2/2016

ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Борислав Цеков - Конституционният институт на извънредното положение и международните стандарти

Николай Николов - Общия състав за конфликт на интереси съгласно чл. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и новите моменти на прилагането му

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Николай Доманов - Ефекти на оттеглянето на държава членка на Европейския съюз

ДИСКУСИИ

Емил Мингов - За правната същност на общите основания за прекратяване на трудовия договор

ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Методи Марков - Преглед на по-новата съдебна практика по чл. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди за периода 2011–2016 г.

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Ганета Минкова - Законова уредба на научните изследвания и иновациите в България