-10%

Съвременно право 3/2016

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Георги Близнашки – Еволюция на понятието за конституционализъм (Статия 1)

Златимир Орсов – Правна класификация на договора за аренда на земеделска земя според характерната престация (Статия 2)

Делян Недев – Конкуренция между първични способи за придобиване на вещни права (Статия 3)

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Момчил Мавров, Мария Шаркова, Eкатерина Учикова – „Невъзможното“ информирано съгласие при лечението на деца, чиито родители са малолетни или непълнолетни (Статия 4)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Симеон Гройсман – Върховенството на правото през погледа на съвременната юридическа теория (Статия 5)