-10%

Съвременно право 4/2016

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Румен Марков - За противоконституционните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 74 от 26.09.2015 г.) (Статия 1)

Дафина Сърбинова - Международният елемент при арбитражните споразумения с уговорка за арбитраж в чужбина (Статия 2)

Александър Цеков - Режими на извънредно положение във Франция (Статия 3)

Ивайло Стайков - Договори за осигурително посредничество в допълнителното социално осигуряване (Статия 4)

ДИСКУСИИ

Иван Дойнов - Съставляват ли престъпленията по чл. 255, 255а и 256 НК, респ. чл. 255–257 НК (обн., ДВ, бр. 62 от 1997 г.), противоправни деяния по смисъла на чл. 45 ЗЗД (Статия 5)

МЛАДИ АВТОРИ

Калина Георгиева - Нови легални дефиниции в материята на повторно използване на информация от обществения сектор (Статия 6)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Добринка Чанкова - Ново съчинение в областта на международното правно сътрудничество по наказателни дела (Статия 7)