Веселина Канатова-Бучкова

Веселина Канатова-Бучкова е доцент по административно право и процес и адвокат в Пловдивската адвокатска колегия. Преподава учебната дисциплина „Административен процес“ в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Автор е на книгите „Нормативният административен акт“, „Заинтересованите лица по Административнопроцесуалния кодекс“, както и на множество други публикации.