-10%

Закон за счетоводството

ISBN: 978-619-226-250-1
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    152
  • Година на издаване:
    2023
7,65 лв.
8,50 лв.
+

В сборника е поместен Законът за счетоводството, с който се уреждат изискванията към текущото счетоводно отчитане и счетоводните системи в предприятията, съдържанието и съставянето на финансовите отчети, докладите за дейността и докладите за плащанията към правителствата на предприятията и групите предприятия, задълженията за независим финансов одит и публичността на финансовите отчети, задълженията и отговорностите на ръководителите на предприятията.

Включен е и новият Закон за независимия финансов одит, който урежда упражняването на одиторската професия и системата за публичен надзор над регистрираните одитори.

1. Закон за счетоводството

2. Закон за независимия финансов одит