Оздравителният план

  • Автор: Емил Радев
  • Издателство: Труд и право
  • Корица: мека
  • Страници: 264
  • Година на издаване: 2018
  • ISBN: 978-954-608-254-1
  • Наличност: да
  • Корична цена: 18,00 лв.
  • Отстъпка: 1,80 лв.
  • Крайна цена: 16,20 лв.

Книгата предлага първото и засега – единствено, цялостно изследване на правната природа на оздравителния план според процедурата по несъстоятелност, уредена в Търговския закон.

Авторският труд е насочен към анализ на съществените и принципно важни въпроси, свързани с практическото приложение на уредбата на оздравителния план и цели да обоснове подход за разрешаването им. Анализът се основава на достиженията на доктрината и на съдебната практика и обхваща материалноправните и процесуалните аспекти на оздравителния план. Въпросите са разгледани в контекста на производството по несъстоятелност и неговите фази. Изследвани са и спецификите на плана, произтичащи от прякото приложение на правото на Европейския съюз.

Емил Радев, доктор по гражданско и семейно право, адвокат и парламентарист. От 2014 година е депутат в Европейския парламент и активно участва в европейския законодателен процес. Той е автор в специализирани правни издания по актуални въпроси на търговското и на европейското право.