Българският Уолстрийт

8,00 лв.
+

Капиталовият пазар трябва да заеме ролята си на посредник между инвеститорите, които предлагат и търсят капитал. Възможността за получаване на по-изгоден ресурс на фондовата борса чрез емитирането на акции или облигации трябва да е основния двигател за листването на пазара на повече компании, сред които и двигателите на българската икономика. Наред с това може да се направи нещо и за оптимизиране на други детайли на публичното предлагане като намаляване на разходите и сроковете по регистрация на ценни книжа на фондовата борса.