Най-важното за Правото на ЕС

Наръчник

ISBN: 978-954-91552-8-0
15,00 лв.
+

Водещият специалист по Право на Европейския съюз чл.-кор. на БАН, проф. д.ю.н. Атанас Семов и носител на Катедра „Жан Моне“ на ЕС, съумява да синтезира в 160 страници над 4 000 страници трудове и да представи кратко и максимално разбираемо всички най-важни теоретични въпроси на Правото на ЕС:

  • логистиката на европейската интеграция
  • основните особености и принципи на ес и неговата правна система
  • институционната система на ЕС
  • източниците на Правото на ЕС
  • принципите на прилагането му
  • приложното му поле
  • практическите възможности на националния юрист
  • включително по защита на основните права в ЕС
  • както и съдебната система на ЕС и основните производства пред Съда на ЕС

Изданието е снабдено с богата съдебна практика и богата справка на литературата по Право на ЕС и е придружено от отделни издания с акценти – резюме в 32 страници („Требник“) и супер резюме (само постулати и дефиниции) в 4 страници.

Комплектът е изключително полезен за всички студенти по „Право“, "Международни отношения", "Публична администрация", "Европеистика" и всички специалности, в които се изучава европейската интеграция.

Несъмнено полезен и за практикуващите юристи, а дори и за гражданите, които искат да разберат как могат да защитават правата си в държавата членка на Европейския съюз.

Книгата се продава заедно с кратко резюме "Основното за Правото на ЕС" в комплект!