-15%

Общество и право 1/2019

4,25 лв.
5,00 лв.
+

Съдържание

Тема с продължение

Новите изменения в АПК ще намалят административната тежест за гражданите и бизнеса - Адвокат Елеонора Сергиева, АК „Попов, Арнаудов и съдружници“

Актуално 

Сближаване на законодателствата за марките в ЕС. Новите моменти в хармонизирането на марковото право според Директива 2015/2436 на ЕП и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките - Офелия Киркорян-Цонкова, юрист, зам.-председател на Патентното ведомство на Р България

Анализ 

Законът срещу корупцията и приложението му спрямо държавната администрация. Сравнителен анализ на правния режим на лицата на висши публични длъжности и експертите по Закона за противодействие на корупцията - Николай Николов, адвокат, доктор по право

Назаем от LEX.bg 

Проблемите при спирането на изпълнението на актове, за които закон е допуснал предварително изпълнение - Проф. Дончо Хрусанов, проф. Иван Тодоров

Коментар 

Искът за неоснователно обогатяване при менителнични ефекти - Д-р Борислав Найденов 

Възпоминание 

10 г. от смъртта на Иван Татарчев

Библиотеката на СЮБ представя