-15%

Общество и право 10/2018

4,25 лв.
5,00 лв.
+

Съдържание

Тема с продължение

Спорът за компетентност в практиката на Конституционния съд - Проф. д-р Дарина Зиновиева, ИДП при БАН

Организирана престъпност

Видове престъпни сдружения и критерии за тяхното разграничение в съдебната практика (Продължение от бр. 9) - Доц. д-р Ива Пушкарова, ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

Актуално

Проектът ECLI позволи трансграничен достъп до съдебни актове

Европейски идентификатор за съдебна практика – параметри

Христина Богиа, докторант в ЮЗУ „Неофит Рилски“

Коментар

Правомощията на Общността ЕВРАТОМ. Нови (и стари) предизвикателства в рамките на самостоятелна провосубектност - Д-р Атанас Попов, юрист в Генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия

Анализ

Правна защита на околната среда при възлагане на концесии върху природни ресурси - Проф. д.ю.н. Георги Пенчев, ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“

Коментар

Същност и приложно поле на състава на чл. 293а НК - Д-р Наталия Георгиева, катедра „Наказателноправни науки“ при ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

Гледна точка

„Разваленият часовник“ на съдебното изпълнение - Александър Дачев, частен съдебен изпълнител, член на Съвета на Камарата на ЧСИ

Смях в параграфи

Наградата „Златен пирон“ за абсурди в законотворчеството

Представяме

Проф. Дарина Зиновиева с актуализирано издание на книгата си „Компетентност на административните органи“ - Георги Чолаков, председател на Върховния административен съд

Инициатива – „Гостна на правника“ като пазител на историческата памет в правото

Представяме

Свеж хумор, проникновена лирика и безпощадна сатира от един свободен дух (За последната книга на проф. Кино Лазаров „Есен“)

Библиотеката на СЮБ представя