-15%

Общество и право 6/2019

4,25 лв.
5,00 лв.
+

Съдържание

Тема с продължение

Обработване на лични данни в хотелиерството - Д-р Невин Фети, юрист, преподавател по защита на лични данни и на класифицирана информация в Националния институт на правосъдието и в Института по публична администрация, Десислава Тошкова-Николова, юрист и главен секретар на Комисията за защита на личните данни 

Коментар

Правомощията на ВКС и на въззивна инстанция по чл. 354, ал. 5 от НПК - Д-р Петър Раймундов

Дебати

Подписът след запетая - Д-р Младен Младенов, адвокат от Видинската адвокатска колегия

Актуално

Публично предлагане на ценни книжа - понятие и същност (I част) - Д-р Ясен Николов, адвокат от Софийската адвокатска колегия

Анализ

Децата на лишените от свобода в практиката по помилване - Доц. д-р Ива Пушкарова, ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

IN MEMORIAM

Напусна ни видният български юрист – адвокат Йосиф Давид Герон

Библиотеката на СЮБ представя