-15%

Общество и право 2/2019

4,25 лв.
5,00 лв.
+

Съдържание

Тема с продължение

Неадекватната уредба на преюдициалното запитване в българския ГПК и НПК - Проф. д.ю.н. Атанас Семов, конституционен съдия и носител на Катедра „Жан Моне“, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“

Актуално

Обработването на данни за журналистически цели. В контекста на новия Регламент (ЕС) 216/679 за защита на личните данни и изменения Закон за защита на личните данни - Доц. д-р Деница Топчийска, Нов български университет

Коментар

Възобновяване на наказателните дела, по които е приложен чл. 78а от НК - Д-р Петър Раймундов, юрист, специалист по наказателно право и процес

Коментар

Финансовият контрольор в корпоративния свят - Д-р Ина Лечева, Университет за национално и световно стопанство

Анализ

Субекти, страни и участници в митническите разузнавателни производства - Ивайло Младенов, юрист, държавен служител в Агенция „Митници“

Гледна точка

Разпитът на свидетел в досъдебното производство като форма на общуване - Д-р Невена Русева, Русенски университет

Накратко

СЮБ приключи проект за укрепване на интегритета на съдебната система

Библиотеката на СЮБ представя