-15%

Общество и право 3/2019

4,25 лв.
5,00 лв.
+

Съдържание

Тема с продължение

Наказателният кодекс между 1968 г. и 2018 г. Между законодателя и обществената действителност (първа част) - Доц. д-р Ива Пушкарова, СУ „Св. Кл. Охридски“

Гледна точка

Комплексна съдебномедицинска и автотехническа експертиза. Целесъобразност на съвместната работа на експертите - Проф. д-р Добринка Радойнова, Медицински университет–Варна, Проф. дтн инж. Михаил Серафимов, Технически университет–Варна

Анализ  

Достъпна среда за хората с увреждания. Правни аспекти и практически проблеми - Илияна Митева, докторант, в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“

Дебати  

Таксата на частните съдебни изпълнители за събрано вземане - Д-р Димитър Иванов, юрист, доктор по гражданско и семейно право в СУ „Св. Кл. Охридски“

Честване  

Импровизиран дебат по правни въпроси на тържеството за 140 г. от Търновската конституция

Събитие

Абсолвенти юристи от Софийския университет получиха дипломите си на церемония в Народното събрание

Библиотеката на СЮБ представя