Процесът за отмяна на решенията на общото събрание на корпоративни общности

ISBN: 978-954-28-0125-2
 • Автор:
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  312
 • Година на издаване:
  2007
 • Състояние на книгата:
  забележки по корицата
16,00 лв.
+

Пазарното стопанство предпочита субекти с корпоративно устройство, защото автономията на учредителния договор, респ. устава, както и автономията на волята на самото ЮЛ, формирана от техните общи събрания, правят юридическото лице самостоятелен участник в гражданския и търговски оборот.
Правовият ред обаче се нуждае от механизми за контролиране на автономната воля на корпорацията, затова определя правота на контрол да принадлежи на всеки неин член.

Именно правото на всеки член на корпоративно устроеното юридическо лице да иска отмяна на решения на общото му събрание е в центъра на последното правно изследване,което се предлага на пазара.

Нарастването на броя на корпоративните общности води до увеличаване броя на съдебните процеси за отмяна на решенията на техните общи събрания.

С настоящата книга се изследва връзката между материалното право и процесуалните норми в областта на гражданското и търговското право.