-10%

Ръководство за правилата, процедурите и реда по оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на ЕС

ISBN: 978-954-377-005-2
28,80 лв.
32,00 лв.
+