-10%

Съвременно право 1/2012

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Андрей Александров - Предоставяне на лични данни в трети държави с осигурено адекватно ниво на защита (Статия 1)

Георги Сулев - Принципът за разходоориентираност при определянето на цените в електронния съобщителен сектор (Статия 2)

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Дафина Сърбинова - Отново за обективно приложимото право към договорите (Статия 3)

МЛАДИ АВТОРИ

Нора Москова - Относно намерението за правно обвързване (Статия 4)

IN MEMORIAM

Владимир Петров - За проф. д-р Лиляна Ненова – с преклонение, обич и тъга (Статия 5)

СЪДЪРЖАНИЕ НА СПИСАНИЕ „СЪВРЕМЕННО ПРАВО“ ЗА 2011 Г.