-10%

Съвременно право 6/2012

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

Библиография на трудовете на проф. д-р Витали Таджер (Статия 1)

СТАТИИ

Владимир Петров - Витали Таджер – живот, посветен на правото и правната наука (Статия 2)

Вихър Кискинов - Към общата теория на юридическите актове (Статия 3)

Ангел Шопов - Унищожаемост на договорите поради грешка и отговорност за недостатъци (сравнение) (Статия 4)

Огнян Герджиков - По въпроса за апорта при учредяване на търговско дружество (Статия 5)

Ружа Иванова – Особености на арбитража, свързани със страните и участието им арбитражното производство (Статия 6)