-10%

Съвременно право 5/2012

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Георги Митов - Въззивни правомощия на касационния съд по чл. 354, ал. 5, изр. 2 НПК (Статия 1)

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Десислава Чернева-Моллова - Европейската гражданска инициатива: правни аспекти (Статия 2)

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Михайло Шумило - Пенсионната система на Украйна: проблеми на реформата (Статия 3)

Мурат Хаитов - Конституцията на Туркменистан: същност и основни черти (Статия 4)

МЛАДИ АВТОРИ

Гинка Валериева - Държавните помощи като юридически механизъм за преодоляване на социално-икономическата криза (Статия 5)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Мартин Белов - Римско и съвременно публично право – мултидискурсивен дебат върху публичноправните традиции на Европа (Статия 6)