-10%

Съвременно право 4/2012

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Вихър Кискинов - Правни норми и правни нормативни волеизявления (Статия 1)

Мартин Белов - Източниците на правото в действие – правосъдието между позитивизма и реализма (Статия 2)

Мирослава Манолова - Засяването и отглеждането на наркотични растения като престъпление по Наказателния кодекс (Статия 3)

МЛАДИ АВТОРИ

Гергана Миталова - Методите за премахване на двойното данъчно облагане според спогодбата между България и Германия от 2010 г. (Статия 4)

Светла Маринова - Интересът в правото – обективни и субективни проявления (Статия 5)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ 

Красимира Средкова - Професор Емил Мингов на 60 години (Статия 6)