Съвременно право 4/2012

ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Вихър Кискинов - Правни норми и правни нормативни волеизявления

Мартин Белов - Източниците на правото в действие – правосъдието между позитивизма и реализма

Мирослава Манолова - Засяването и отглеждането на наркотични растения като престъпление по Наказателния кодекс

МЛАДИ АВТОРИ

Гергана Миталова - Методите за премахване на двойното данъчно облагане според спогодбата между България и Германия от 2010 г.

Светла Маринова - Интересът в правото – обективни и субективни проявления

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Красимира Средкова - Професор Емил Мингов на 60 години