СТАТИИ

Георги Близнашки - Конституционното положение на правителството

Пламен Панайотов - За имуществените престъпления с предмет собствена на дееца вещ

Маргарита Чинова - Правна същност на отказа да се издаде и отнемането на задграничен паспорт по Закона за задграничните паспорти на лица, срещу които е образувано наказателно производство

Байчо Панев - Относно ролята на наказанието в контрола върху престъпността при социални промени

Красимира Средкова - Трудово правоотношение за външно съвместителство

Йордан Борисов – Допустимо ли е установяване или оспорване на произход при действие на пълно осиновяване

Виолета Шипоклиева - Рекламацията при международни железопътни превози на товари при условие на единни правила СИМ

БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО

Жасмина Попова - Общата търговска политика на Европейската общност

ПРОБЛЕМИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Борис Спасов - Разходка около разпоредбите на една глава от Конституцията

ПРЕГЛЕД НА ПРАКТИКАТА НА ВЪРХОВНИЯ СЪД

Витали Таджер - За правното положение на кооперативните съюзи

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Иван Летников - Ценно изследване за актовете на органите на предварителното производство