СТАТИИ

Пенчо Пенев – Гражданство по рождение според Конституцията на Република България

Емилия Друмева – Още за държавните символи: Държавният печат

Цеко Цеков – Назначаване на международна съдебна експертиза по наказателни и граждански дела

Радостин Беленски – Самопризнанието на обвиняемия

Мария Павлова – Уредбата на служебните изобретения по Закона за патентите

Анна Станева – Особености на изпълнението върху вземания на длъжника по Закона за събиране на държавните вземания

Екатерина Матеева – Придобиване на общинска собственост върху недвижим имот без установен собственик

Иван Иванов – Особености при прекратяване на осиновяването на основание „тежко провинение“

ДИСКУСИИ

Радослав Илиев – За понятието „последващ съпруг“ по смисъла на чл. 9а ЗН

Иван Тодоров – Мълчаливият отказ в административния процес

ЧУЖДЕСТРАНЕН ГОСТ

Борче Давитковски – Правни характеристики на приватизацията в Македония

ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Боян Баламезов – За семинарните занятия по конституционно право и...