СТАТИИ

Екатерина Трендафилова - Прокуратурата и следствието и правата на гражданите в наказателния процес

Павел Сарафов - Правото на частна собственост като конституционно неприкосновено право

Георги Хорозов - Придобиване на права от свое име за чужда сметка — терминологични и тълкувателни въпроси

Росица Балтаджиева - Проблеми във връзка с възстановяването на данъчния кредит по Закона за данък върху добавената стойност

Иван Иванов - Правна същност на произнасянето на Комисията за защита на конкуренцията по чл. 98, ал. 2 от ЗЦКФБИД

Георги Пенчев - Екология и изобретателство (правни аспекти)

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Цеко Цеков - Необходими промени на нормативната уредба на съдебната експертиза

Меглена Кунева - Екологичните ресурси като обект на държавна собственост

ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Соломон Розанис - Отмяна на влезли в сила решения

Михаил Лулев - По повод на една незаконосъобразна практика за образуване на наказателно производство