СТАТИИ

Румен Марков – Проблемът за доброволния отказ на провокатора

Иван Сълов – Теоретични положения и оценки по повод на някои изменения и допълнения на НПК от 1990 и 1995 г.

Благой Видин – Проблеми на промулгацията на международните договори

Димитър Михайлов – Изпълнителното деяние при длъжностното присвояване

ИЗ ЧУЖДЕСТРАННИЯ ОПИТ

Борче Давитковски - Административната реформа в Република Македония

Александър Воденичаров – Правна характеристика на териториалните общности във Франция

ДИСКУСИИ

Миролюб Топалов – Въпроси из властта на работодателя

НАУЧНА КРИТИКА

Огнян Герджиков – Халтурата в юридическата наука

НАУЧЕН ЖИВОТ

Снежана Начева – В търсенето на нови научни истини (опит за представяне на една дискусия)

Николай Добрев – Първа научна конференция на Юридическия факултет, посветена на българската външна политика

IN MEMORIAM

Цеко Цеков - В памет на проф. Костадин Кочев

Цанка Цанкова - В памет на проф. Лиляна Ненова