Учебно помагало за решаване на наказателноправни казуси

 Методика. Решения. Съдебна практика

ISBN: 978-954-28-4062-6
26,00 лв.
+

Анотация:

Учебното помагало включва двадесет казуса по наказателно право и наказателен процес. Всеки казус е решен по предлагана от авторите методика, а решенията са аргументирани с относима съдебна практика. Наказателноправната и наказателнопроцесуалната част са самостоятелно обособени и логически свързани. Това позволява помагалото да бъде използвано както за подготовка на семестриалните изпити по наказателно право и наказателен процес, така и за държавния изпит по Наказателноправни науки. Подходящо е и за практикуващи юристи, тъй като обхваща основни въпроси на правната квалификация на престъплението, изключващите обществената опасност обстоятелства, стадиите в осъществяването на умишлено престъпление, съучастието и усложнената престъпна дейност. Обърнато е внимание на компетентността на държавните органи, действията по разследване, съществени нарушения на процесуалните правила и реда за конституиране на процесуални фигури в процеса.

 

За автора:

Петя Митрева е преподавател по Наказателно право в Юридическия факултет на УНСС и адвокат в САК. Доктор е по наказателно право от 2014 г. Участвала е в работни групи за изменения и допълнения на наказателното и административнонаказателното законодателство. Автор е на монографиите „Наказателноправни и процесуални проблеми на определяне на наказанието“ (2022), „Граници на наказателната отговорност за престъпно мотивиране и престъпно улесняване на другиго“ (2022), както и на множество статии и доклади в областта на наказателното право.

Аделина Хаджийска e преподавател по Наказателнопроцесуално право в Юридическия факултет на УНСС и адвокат в САК. Доктор е по наказателен процес от 2017 г. Специализирала е в института „Макс Планк“ за чуждестранно и международно наказателно право във Фрайбург, Германия. Участвала е като експерт в работни групи по изготвяне на законопроекти в областта на наказателното и процесуалното законодателство. Автор е на монографията ,,Съдебните актове в наказателния процес“ (2019), както и на редица статии и доклади по проблемите на наказателнопроцесуалното право.

Предговор
Методика за решаване на казус по наказателно право и наказателнопроцесуално право

За метода Case study

Структура и съдържание на казусите

Препоръчителни стъпки при решаване на казус

Предложен модел за решаване на наказателноправен казус

Общи положения

Наказателноправна част

Време и място на случващото се

Участващи лица

Фактическо поведение на участниците в казуса и правна квалификация на деянието

Институти на определяне на наказанието и наказателната отговорност

Наказателнопроцесуална част

Компетентни органи

Участници, субекти и страни в процеса

Допуснати процесуални нарушения на досъдебната фаза

Мерки за процесуална принуда

Въззивно и касационно производство

Касационни основания

Препоръчителна литература

Препоръчителна литература по наказателно право

Препоръчителна литература по наказателнопроцесуално право

Наказателноправни казуси

Казус № 1

Казус № 2

Казус № 3

Казус № 4

Казус № 5

Казус № 6

Казус № 7

Казус № 8

Казус № 9

Казус № 10

Казус № 11

Казус № 12

Казус № 13

Казус № 14

Казус № 15

Казус № 16

Казус № 17

Казус № 18

Казус № 19

Казус № 20

Решения. Относима съдебна практика

Решения на казус № 1

Решения на казус № 2

Решения на казус № 3

Решения на казус № 4

Решения на казус № 5

Решения на казус № 6

Решения на казус № 7

Решения на казус № 8

Решения на казус № 9

Решения на казус № 10

Решения на казус № 11

Решения на казус № 12

Решения на казус № 13

Решения на казус № 14

Решения на казус № 15

Решения на казус № 16

Решения на казус № 17

Решения на казус № 18

Решения на казус № 19

Решения на казус № 20

Приложения
Заключение