-10%

Вещноправно действие на смъртта

ISBN: 978-954-730-522-9
 • Автор:
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  328
 • Година на издаване:
  2008
20,70 лв.
23,00 лв.
+

Като биологично и социално явление смъртта има голямо значение за човека. Наред с всички останали свои аспекти смъртта има и важно юридическо значение. С настъпването й законът свързва редица правни последици, най-важната от които е прекратяването на правосубектността. Констатирането на смъртта води автоматично до отнемането на качеството на самостоятелен правен субект, съществувало до този момент в полза на починалия. Отпадането на правосубектността налага законодателното уреждане на отношенията, възникващи при разпределението на притежаваното от него имущество. Именно тези отношения са се наложили като основна, и като че ли единствена, група от правни последици, индивидуализиращи смъртта като особен юридически факт. Встрани от научните изследвания са останали вещноправните последици, настъпващи в резултат от самата смърт, без да е необходимо приемането на наследството на починалия.

В тази книга се търсят отговори на въпросите: Притежава ли човешкият труп качеството вещ? Кой се признава за негов собственик? Какви са въздействията, които законодателството позволява да бъдат осъществявани по отношение на мъртвото човешко тяло? Има ли ограничения във връзка с възможните начини за погребение на починалия? Какви са вещноправните последици на погребението? Валидни ли са т. нар. погребални завещания? Възможна ли е следсмъртната репродукция и какво е значението на изразената приживе воля на починалото лице?

Дарина Зиновиева – Рецензия на монографията на Стоян Ставру „Вещноправно действие на смъртта. Мъртвото човешко тяло преди и след погребението" (сп. Съвременно право, брой 6, 2007 г.)

1. Смъртта като юридически факт

1.1. Правна същност на смъртта като юридическо събитие

1.2. Правните последици на смъртта

2. Настъпване на смъртта

2.1. Страхът от мнима смърт и отлагането на нейното вещноправно действие

2.2. Момент на настъпване на смъртта

2.3. Граничните състояния между живота и смъртта

2.4. Място на настъпване на смъртта

2.5. Специфични правни последици при някои особени случаи на смърт

3. Мъртвото човешко тяло преди погребението

3.1. Трансформацията на човешкото тяло във вещ

3.2. Вещноправни последици от настъпването на смъртта

3.3. Въпросът за остатъчната правосубектност на трупа

3.4. Трупът като вещ

3.5. Правото на собственост върху трупа

4. Погребението като юридически факт с вещноправно действие

4.1. Различните начини за извършване на погребение и тяхното вещноправно значение

4.2. Право и задължение за погребване на мъртвото човешко тяло

4.3. Свобода при извършване на погребенията

4.5. Вещноправни последици на погребението

4.6. Гробът като специфична вещ

4.7. Българското законодателство

5. Вещноправни отношения във връзка с отделените от мъртвото човешко тяло органи, тъкани и клетки

5.1. Преработване на отделени от трупа органи, тъкани и клетки

5.2. Международен обмен на отделени от трупа органи, тъкани и клетки

5.3. Послесмъртно възпроизводство