VARIA

Вихър Кискинов - Познавателно значение на юридическите конструкции

Наталия Киселова - Образуване и освобождаване на Министерския съвет по Конституцията от 1991 г.

Григор Григоров - Въпроси относно прихващането в производство по несъстоятелност

Евгени Йочев - 95 години Съюз на българските съдии. Учредяване и дейност на Съюза на българските съдии по време на управлението на БЗНС (1919–1923 г.)

ЮРИДИЧЕСКО ЕСЕ

Васил Мръчков - Човекът – вечният Сизиф (по Албер Камю – „Митът за Сизиф“)

ЧУЖДЕСТРАННИ УЧЕНИ

Жан-Паскал Шазал, Серж Висант - Прехвърлянето на собственост чрез облигационно действие в гражданския кодекс

РЕЦЕНЗИИ

Ярослава Генова - Юбилеен сборник, посветен на професор Никитас Алипрантис

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Васил Мръчков - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2013 г.

ВИДНИ БЪЛГАРСКИ ЮРИСТИ

In memoriam – Академик Стефан Павлов – големият учен – юрист и човек (1914–1993 г.)

БИБЛИОГРАФИЯ

Маргарита Модева - Библиография на българската правна литература за 2012 и 2013 г.