-10%

Финансов конституционализъм

ISBN: 978-954-730-946-3
10,80 лв.
12,00 лв.
+

Книгата представлява опит за изграждане на теория за конституционното значение на финансите като цяло и на публичните финанси в частност. Обосноваването на финансовата конституция, финансовата власт и финансовия конституционализъм като ключови концепции цели да създаде мисловна парадигма за изследване на проблема доколко съвременното конституционно право е в състояние да даде отговор на дилемите, поставяни пред сферата на политическото от еманципиралите се публични и корпоративни финанси. Предлага се и сравнителноправен анализ на институционалния дизайн на финансовата власт. Изследването обхваща още конституционните аспекти на бюджета, разглеждан както в неговите класически измерения, така и във връзка с някои нови тенденции, като например предвиждането на принципа за балансирания бюджет и влиянието му върху системата на конституционните принципи.

 

 

Глава I. Теория на финансовия конституционализъм

1. Финансов конституционализъм

2. Финансова конституция

3. Финансова власт

4. Сравнителноправен преглед на институциите на финансовата власт

Глава II. Бюджетът като ядро на националния финансов конституционализъм

1. Държавният бюджет като исторически еволюиращ цивилизационен код за интеграция и инклузивност на политическите общности

2. Конституционни основи на държавния бюджет

3. Принципът на балансирания бюджет и системата от конституционни принципи