Президентът на Република България 1992 – 2017. Проблеми и перспективи

ISBN: 978-954-28-3780-0
35,00 лв.
+

За автора:

Ани Димитрова е доктор по политическа философия и магистър по икономика. Има повече от 15 години професионален опит на ръководни позиции в банковия сектор, публичната администрация и частния сектор. Защитила е докторската си дисертация в Българската академия на науките.

 

Анотация:

Изследването на президентската институция от Ани Димитрова е многопланово, а неговият предмет попада в различни области на познанието – история, политология, емпирична социология. Авторът, без да е юрист, показва много добро познаване на правомощията на президента и техния характер според българската конституция. Анализът обхваща период от двадесет и пет години и дейността на четирима президенти – Желю Желев, Петър Стоянов, Георги Първанов и Росен Плевнелиев. Всичко това дава възможност да се разкрие философията на президентската институция в системата на държавната власт в Република България. 

Трудът е оригинален по своята композиция, дава значителна информация и съдържа авторска позиция, с което обогатява изследването на президентската тематика в България. 

                                                                                                                                                                                                                                      проф. Янаки Стоилов