Индивидуалната конституционна жалба като способ за защита правата на гражданите

ISBN: 978-954-28-4425-9
28,00 лв.
+

Христо Орманджиев специалност „Право“ в Юридическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ през 1999 г.

Избран за обществен посредник на община Велико Търново по проект на Демократичната комисия на посолството на САЩ през 2002 г.

Работи като старши юрисконсулт в Агенция за социално подпомагане – Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Велико Търново – 2003–2007 г., а от 2007 г. като старши юрисконсулт в Областна служба „Изпълнение на наказанията“ – Велико Търново, към Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

Хоноруван асистент по Конституционно право на Република България в Юридическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – 2004–2007 г., редовен асистент по същата дисциплина от 2007 г. Доктор по Конституционно право от 2015 година с дисертация на тема: „Омбудсманът – извънсъдебен способ за защита правата на гражданите“. Води лекции по Конституционно право на Република България, Организация на правозащитните институции и Сравнително конституционно право.

Академичен координатор по програма „Еразъм“, изнасял лекции в Австрия, Германия и Белгия.