-10%

Гражданското участие в политическия процес

Конституционноправни основи

ISBN: 978-954-730-670-7
 • Автор:
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  192
 • Година на издаване:
  2010
9,90 лв.
11,00 лв.
+

Коя система може да бъде определена като демокрация? Какво представляват пряката, партиципаторната и делиберативната демокрация? Кои са правните инструменти за участие на гражданите в политиката? Кои са предпоставките за адекватно и рационално включване на гражданите в процесите по дебатиране и вземане на политически решения? Кои са политическите права според действащото българско конституционно право и какви са условията и процедурата за упражняването им? Това са само малка част от въпросите, разгледани в това издание.

Книгата предлага отговори на ключови теоретични и практически въпроси в областта на конституционната демокрация. Тя съдържа казуси, които са свързани с политическите права, които са подходящи за подготовка на студенти по право, международни отношения, европеистика и публична администрация, както и за практикуващи юристи и активисти в сферата на гражданското общество. В самостоятелно приложение са публикувани и материали, свързани с провеждане на избори и референдуми в Швейцария – държавата с най-интензивна практика в областта на пряката демокрация.


Мартин Белов е доктор по право и главен асистент по конституционно право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. От 2005 до 2010 г. е преподавател по конституционно право на ФРГ и европейско право в ZEDES „Germanicum“. В периода 2007 – 2009 г. е гост-преподавател по сравнително конституционно право в Университета на гр. Кьолн (Германия). Понастоящем е проектен научен сътрудник към Макс-Планк институт по европейска правна история (Франкфурт на Майн, Германия). Автор е на книгите „Пряка демокрация, „Политическите партии и демократичната държава в съвременния немски конституционен модел, „Сравнително конституционно право (в съавторство с проф. Евгени Танчев) и „Constitutional Law of 2 EU Member States. Bulgaria and Romania. The 2007 Enlargement“ (в съавторство с проф. Евгени Танчев и проф. К. Йонеску).

I. Общи въпроси

II. Пряка демокрация

III. Партиципаторна демокрация

IV. Делиберативна демокрация

V. Приложения

1. Казуси във връзка с гражданското участие в политическия процес

2. Официални материали, използвани при провеждане на референдуми в Швейцария