-10%

Конституционното право на защита

ISBN: 954-730-005-9
2,52 лв.
2,80 лв.
+

Книгата разглежда правото на защита като основно право на човека и гражданина (чл. 56 от Конституцията). Направен е анализ на практиката на Конституционния съд. Обосновава се новият вид правна защита – конституционноправната.

В приложение са дадени основните решения на Конституционния съд по правото на защита.

§ 1. Правото на защита — основно право на българските граждани и неговото съдържание (чл. 56 от Конституцията)

§ 2. Правото на защита по чл. 56 от Конституцията — основно право на човека

§ 3. Конституционният съд и правото на защита

§ 4. Един нов вид правна защита — конституционноправната

 

I. Извадки от решения на Конституционния съд на Република България

Решение № 3 от 17 май 1994 г. по к. д. № 1/94 г.
Решение №7 от 19 юни 1995 г. по к. д. № 9/95 г.
Решение № 20 от 17 октомври 1995 г. по к. д. № 24/95 г.
Решение № 9 от 14 април 1998 г. по к. д. № 6/98 г.
Решение № 11 от 30 април 1998 г. по к. д. № 10/98 г.

II. Извадка от решение на Съда на Европейските общности

Решение Т-273/94 от 15 май 1997 г. на Съда на Европейските общности (Трибунал от първа инстанция, четвърта палата)