-15%

Общество и право 1/2012

4,25 лв.
5,00 лв.
+

Съдържание

Тема с продължение

Гроздан Илиев, зам.-председател на Върховния касационен съд: Изпълняваме препоръките на Еврокомисията. Очакваме обективност.

Установяване на конфликт на интереси (Обща характеристика на производството – ІІ част) - Д-р Николай Николов

Дебати

Доказателствата извън срока на разследване (Практически проблеми по приложението на чл. 234, ал. 7 НПК) - Стефан Милев, прокурор в Районна прокуратура – София

Коментар

Дискриминацията по пол и полова ориентация - Д-р Ива Пушкарова старши асистент по наказателно право в СУ „Климент Охридски“

Анализ

Сравнителните образци при почерковите изследвания - Д-р Людмил Георгиев, вещо лице-криминалист, преподавател по „Криминалистика“ и по „Съдебни експертизи“

Гледна точка

Законосъобразност на уволнението в случаите по чл. 61, ал. 2 от КТ - Десислава Чавдарова, съдия в Районен съд - Пловдив

Спорт и право

Спортните федерации в България (Административноправни аспекти в дейността им) - Борис Колев, юрист

Накратко

Специализираният съд и прокуратурара са вече факт

Ново поприще за Маргарита Попова, правосъдното министерство с нов екип

Гостува

Задънената улица на демокрацията в Египет - Доц. д-р Мира Майер, НБУ

 Бележити юристи

Професор Стефан Бобчев – бележит български учен-юрист - Проф. д-р Мария Манолова

Библиотеката на СЮБ представя