-15%

Общество и право 1/2018

4,25 лв.
5,00 лв.
+

Съдържание

Тема с продължение 

Изменения в предмета и вида на проверките, които извършва Инспекторатът към ВСС - Д-р Петър Раймундов, инспектор от втория мандат на Инспектората към Висшия съдебен съвет (2012 – 2016)

Коментар

Действие на по-благоприятния наказателен закон при защита на обществените отношения чрез бланкетни форми - Д-р Петя Митрева и д-р Пресиян Марков, асистенти в катедра „Наказателно-правни науки“ в ЮФ на УНСС

Анализ 

Компютърни програми, създадени в рамките на трудово правоотношение - Антица Генева, докторант в ЮФ на УНСС

Анализ 

Умишлено изменение на собствен подпис и почерк - Доц. д-р Людмил Георгиев, вещо лице към Софийския градски съд в областта на документните измами

Гледна точка 

Съдебно заседание извън сградата на съда. Териториална компетентност на съдилищата и място на провеждане на съдебните заседания - Галина Иванова, съдия в РС – Нови пазар

Млади юристи 

Обмен на информация за данъчни цели в рамките на Европейския съюз. Директива 2011/16/ЕС - Господин Тонев, студент V курс
в ЮФ на СУ „Климент Охридски“

Екологично право

Принципи на протокола за опазване на околната среда на Антарктика към договора за Антарктика - Проф. д-р Георги Пенчев, ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“

Да си спомним

Александър Хаджипетров (20.11.1926 – 21.02.1996) - Адвокат Йосиф Герон

Библиотеката на СЮБ представя