-15%

Общество и право 10/2015

4,25 лв.
5,00 лв.
+

Съдържание

Тема с продължение

Забраната да се подслушва и записва разговор между адвокат и клиент - Пеню Грозев, адвокат

Анализ

Значение на възрастта на извършителя на изключително тежко престъпление при индивидуализация на доживотния затвор без замяна в българската съдебна практика - Доц. д-р Ива Пушкарова-Гочева

Коментар

Отстраняване на извършител на домашно насилие от жилище, което обитава с пострадалия                                                                                                      Има ли вещноправно действие заповедта за отстраняване на извършителя на домашно насилие от жилището, което той обитава съвместно с пострадалото лице? - Стоян Ставру, доктор по гражданско и семейно право

Гледна точка

Спиране и прекъсване на погасителната давност в изпълнителния процес в светлината на Тълкувателно решение № 2 от 2015 г. на ОСГТК на ВКС - Ивайло Василев, докторант в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“

Актуално

Нови изисквания към ръководните органи на кредитни институции и инвестиционни посредници - Владимир Георгиев, юрист

Честване

Светът отбелязва 800 г. Магна Харта Либертатум

Великата харта на свободите – вече 800 г. основа на парламентарното управление и върховенството на правото във Великобритания - Интервю с Дейвеид Карпинтър, преподавател по средновековна история в Кингс Колидж, Лондон и експерт по историята на Англия от ХIII век

Спорт и право

Производство по налагане на наказания за нарушения на Световния антидопингов кодекс на WADA - Васил Димитров, юрист

Накратко

Коен Ленартс е новият председател на Съда на Европейския съюз

Еврокомпас

Защита на физическите лица при обработването и прехвърлянето на личните им данни                                                                                                                   В светлината на решението по делото “Shrems” - Николай Доманов, доктор по право

Библиотеката на СЮБ представя