-15%

Общество и право 10/2017

4,25 лв.
5,00 лв.
+

Съдържание

Тема с продължение

Укрепването на данъчния и митнически контрол - приоритет на данъчната реформа - Доц. Йосиф Аврамов, д-р по икономика и финансов консултант

Коментар

Искът против частен съдебен изпълнител след отмяна на постановлението за възлагане на недвижим имот - Доц. д-р Мирослав Димитров, Катедра „Частноправни науки“ при ЮФ при УНСС

Анализ

Гражданска отговорност за морални вреди от публикации или предавания в медии - Борислав Найденов, адвокат

Гледна точка

Пейзажните фотографии, заснети в градска среда, не са обект на авторско право - Атанас Костов, адвокат

Дебати

Юридическото образование като елемент от съдебната реформа - Иван Брегов, правен експерт в Института за пазарна икономика

Правна помощ

Вписване на нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот с публични държавни и общински задължения - Росен Балтов, доктор по право, съдия по вписванията при РС-Варна

Назаем

Пенчо Койчев – архитектът на Съдебната палата -  Любомир Димитров

Представяме

Преподаватели от Юридическия факултет на Пловдивския университет презентираха свои книги - Моника Дженаварова – студентка III курс и Ангел Шопов – д-р по право и главен асистент, ЮФ на ПУ „П. Хилендарски“

Библиотеката на СЮБ представя