-16%

Общество и право 2/2007

2,45 лв.
2,90 лв.
+

Съдържание

Тема с продължение

Ролята на Конституционния съд за охрана на основните права се засилва - Димитър Гочев

Vox populi

ДДС върху дейността на адвокати, нотариуси и частни съдебни изпълнители погазва правата на всички български граждани

Съдебна система

Създаваме административни съдилища по европейски стандарт - Константин Пенчев, председател на ВАС

Дебат

Проектът за Административно-наказателен кодекс - Проф. д-р Кино Лазаров

Данъчен лабиринт

Облагането с ДДС след приемането ни в Европейския съюз - Цветанка Табанджова, съдия

Актуално

Издаване и обжалване на постановление за възлагане на имуществено право от масата на несъстоятелността - Стефан Гроздев, съдия

Анализ

Определяне на наказанието. Анализ на съдебната практика: Тълкувателно решение № 1 от 10.05.2006 г. по т. н. д. № 1/2006 г., ОСНК на ВКС - Иван Ранчев, съдия

Държавна администрация

Конфликтът на интереси при служителите - Невяна Кънева

На вниманието на институциите

Подлежат ли на връчване частните жалби по отказите за издаване на Изпълнителен лист и за налагането на обезпечителни мерки

Еврокомпас

Структурните фондове на Европейския съюз за периода 2007 - 2013 година - Николина Николова, адвокат

Бележити юристи от миналото

Академик Петко Стайнов -родоначалникът на модерното административно право - Проф. д-р Дончо Хрусанов

Учредяването на местни административни съдилища - Петко Стайнов

Библиотеката на СЮБ представя –
Новата специализирана литература, Иван Андонов