-15%

Общество и право 2/2011

4,25 лв.
5,00 лв.
+

Съдържание

Тема с продължение 

Европейската заповед за арест (Измененията в европейската заповед за арест след приемането на закона за изменение и допълнение на закона за екстрадицията и европейската заповед за арест (обн., ДВ, бр. 49/2010 г.) - Павлина Панова, съдия във Върховния касационен съд

Коментар

Правото на защита в първата фаза на производството по установяване на конфликт на интереси - Николай Николов, доктор по право

Актуално

Защита на единната европейска валута срещу фалшифициране - Проф. Юлия Бояджиева, НИКК при МВР

Равносметка 

След национално съвещание на съдебните шефове: Три пъти повече СРС, три пъти по-малко резултати - Ралица Петрова, журналист

Наръчник за юристи

Книга хвърля светлина върху използването на СРС

Мониторинг

Евромагистрати: Не бива изпълнителната власт да се меси на съдебната

Данъчен лабиринт

Особености при документирането на транспорт при вътрешнообщностни доставки (Във връзка с практиката на Националната агенция по приходите, Върховния административен съд и Съда на Европейската общност) - Маргарита Чечова, адвокат

 „За“ и „против“

Законодателството за проституцията в България: проблеми и перспективи - Васил Миков, прокурор във Върховна касационна прокуратура

Презентация

Темата за царските имоти възкресена в две книги - Петър Бучков, журналист

Млади юристи 

Брачният договор. Вписване и регистрация. Брачен договор с отложено действие - Антония  Петрова, юрист

Eврокомпас 

Обща културна политика на ЕС - Яна Кузманова, адвокат

Бележити юристи 

Съсобственост - Проф. Петко Венедиков

Библиотеката на СЮБ представя