-15%

Общество и право 2/2012

4,25 лв.
5,00 лв.
+

Съдържание

Тема с продължение

Договор за строителство (Възражение за неизпълнен договор и право на задържане в отношенията между възложител и строител) - Мирослав Димитров, адвокат

Гледна точка

Българският НПК в контекста на европейските законодателни тенденции - Ирина Генчева, адвокат, доктор по право на университет „Фридрих-Александер Ерланген“ – Нюрнберг, Борис Велев, адвокат

Съдебна власт

Кои са проблемите и как да бъдат решени

Междинен доклад относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка (ЕК, Брюксел, 08.02.2012 г.)

Кръгла маса по проблемите на конституционния модел на Висшия съдебен съвет (предложения за промени)

Съюз на съдиите в България: Идейна концепция за изменение на Закона за съдебната власт

Млади юристи

Договорът за спогодба (материалноправни, процесуалноправни и сравнителноправни аспекти) - Ясен Николов, студент в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“

Накратко

85 години Висш адвокатски съвет

Международно право

Международна търговия с маслиново масло и трапезни маслини. Специфики на организацията - Катерина Йочева, доктор по право в Нов български университет

Бележити юристи

Проф. Александър Кожухаров - стожер на българската правна мисъл - Александър Машев, адвокат

Договор за изработка - Проф. Александър Кожухаров

Библиотеката на СЮБ представя