-16%

Общество и право 3/2007

2,45 лв.
2,90 лв.
+

Съдържание

Ще насърчавам партньорството между държавните институции и правните
неправителствени организации.

Слово на президента Георги Първанов при откриване на Националната конференция „Необходима ли е промяна в отношенията на държавните органи и правните неправителствени организации“

Българските НПО очакват реално признание

Тема с продължение

Брачният договор - една модерна необходимост - Доц. д-р Методи Марков

Съдебна система Защита на лица, застрашени в наказателното производство - Доц. Бойко Рашков, доктор по право
Престъпления с корупционен елемент и наказателно-процесуални способи за разследването им - Гл. ас. Веселин Вучков, доктор по право

Дебат

Необходим ли е закон за ипотеките в България - Людмила Тенева, ръководител на съдиите по вписванията при Софийски районен съд

Актуално

Особености при разследване на престъпления, извършвани с кредитни карти - Емил Иванов, Национална следствена служба

Права на човека

Мерки за закрила на дете с изявени дарби в семейна среда - Яна Кузманова, адвокат

Гледна точка

Свобода на изразяване и професионалната отговорност на журналиста - Надежда Ковачева, адвокат

Гостува

Съдебните експертизи и защитата на културно-историческото наследство - Елица Янчева, културолог, главен експерт в Национален фонд „Култура“

Еврокомпас

Опазването на околната среда и вторичното европейско право - Доц. д-р Георги Пенчев, Институт за правни науки - БАН

Бележити юристи от миналото

Превратното упражнение на власт - Акад. Петко Стайнов

Библиотеката на СЮБ представя –
Новата специализирана литература, Иван Андонов