-16%

Общество и право 3-4/2006

2,45 лв.
2,90 лв.
+

Съдържание

Тема с продължение
Служителят под прикритие в наказателния процес - Доц. Бойко Рашков, д-р по право

Конституционен съд
Коментар на решение № 7 от 13 септември 2006 г. по конституционно дело № 6 от 2006 г. - Д-р Пенчо Пенев, конституционен съдия от 1991 г. до 1997 г.

Актуално

Служебното начало като основен принцип в АПК - Александър Еленков, съдия във ВАС

Тълкувания

Практически проблеми на менителничното право - Д-р Борислав Найденов, адвокат

Данъчен лабиринт

Видове срокове в данъчно-осигурителните производства - Здравко Славчев, асистент по данъчно и по финансово право

Съдебна система

Прекратяване или спиране на наказателното производство при недоказаност на участието на обвиняемия в престъплението - Д-р Екатерина Салкова, ИПН-БАН

Еврокомпас

Съдебната система на Европейския съюз - Ст. ас. Атанас Семов, Институт по европейско право

Нотариатът в Европа - актуални тенденции Красимир Анадолиев, председател на Софийската нотариална колегия

Бележити юристи от миналото

Изменението на договорите от съдията - Проф. д-р Любен Диков

Библиотеката на СЮБ представя –
новата специализирана литература, Красимира Димитрова