-15%

Общество и право 4/2011

4,25 лв.
5,00 лв.
+

Съдържание

Тема с продължение

Договорът от Лисабон и средствата за правна (съдебна) защита в правото на Европейския съюз - Александър Арабаджиев, съдия в Съда на ЕС в Люксембург

Актуално 

Промените в режима на свободно използване на защитени произведения срещу компенсация - Д-р Офелия Киркорян-Цонкова, адвокат

Коментар 

Обжалване на обществени поръчки пред КЗК - Андрей Михайлов, началник-отдел „Конкуренция“, БТК-АД

Коментар

Процесуални проблеми при осигуряването на образци за сравнително изследване по реда на чл. 146 от НПК - Гл. ас. д-р Иван Видолов,
катедра „Наказателноправни науки“ – Академия на МВР

Анализ 

Правно регулиране на компютърни ресурси – т. нар. облачни услуги - Георги Сулев, юрисконсулт в Комисията за регулиране на съобщенията

Гледна точка

За криминологичен подход в наказателното правотворчество - Д-р Байчо Панев, професор по криминология

Честване 

Юристи отбелязаха Деня на конституцията

Признание 

Орден „Св. св. Кирил и Методий“ за проф. Снежана Начева 

Правна помощ

Практическо ръководство за допустимост на жалбите в Страсбург

Инструкция № И-134/11.04.2011 г.  на главния прокурор относно действията, които могат да извършват органите на досъдебното производство по отношение на адвокати

Млади юристи 

Щрихи към наказателноправното понятие „виновен“ - Христофор Манчев, юрист

Еврокомпас

Европейска среща по проблемите на правата на потребителите - Александра Павлова, юрист

Конституционен съд

Решение № 2 от 31 март 2011 г. по конституционно дело № 2 от 2011 г.

Библиотеката на СЮБ представя