-15%

Общество и право 5/2011

4,25 лв.
5,00 лв.
+

Съдържание

Тема с продължение

Имотните измами: актуални юридически и обществено-икономически аспекти - Николай Павлов, главен експерт в Българска академия на науките

Актуално 

Уредбата на надомния труд се нуждае от допълнителни правила - Жанет Богомилова, юрист

Коментар 

Съпричиняването като основание за намаляване на гражданската отговорност - Павел Гайдаров, доктор по право, следовател в Софийска градска прокуратура

Анализ 

Защитни стратегии на извършителя срещу обвинение за трафик на хора в наказателния процес - Д-р Ива Пушкарова, старши асистент
по наказателно право в СУ „Св. Климент Охридски“

Памет

Защитникът на Ботевите четници изваден от забвение

Данъчен лабиринт

Солидарната отговорност по чл. 117 от Закона за данъка върху добавената стойност. Налице ли е съответствие на нормата с Общностното законодателство и особености при нейното ангажиране - Маргарита Чечова, адвокат

Гостува 

Отпуснаха 5 млн. лева за подобряване на съдебната практика - Лили Границка, журналист

Конституционен съд 

Решение № 6 от 16 май 2011 г. по Конституционно дело № 3 от 2011 г.

Еврокомпас 

Директният ефект на общностното право. Представяне значението на решение на съда на ЕО от 04.12.1974 г., дело „Van Duyn/Home office“, (С-41/74) и решение на съда на ЕО от 19 януари 1982 г., дело „Becker“, (С-8/81) за утвърждаването на принципа на директния ефект като общовалидно правило за всички правни норми на Общностното право - Владимир Петров, адвокат

Съдът на Европа

Държавите членки не могат да запазват за своите граждани достъпа до професията нотариус

Решение по дело „Комисия/Франция“ (С-50/08)

Библиотеката на СЮБ представя